ਡੁੱਬਈ ਵਿਖੇ ਦਿਵਾਲੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ।

ਡੁੱਬਈ, ਨਵੰਬਰ 2019-( ਸਤਪਾਲ ਕਾਉੱਕੇ )-  

ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਡੁੱਬਈ ਵਿੱਚ ਦਿਵਾਲੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਬਹੁੱਤ ਸਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ  ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ । ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਿਵਾਲੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆ ਹੋਇਆ ਲੱਗ ਭੱਗ ਸਾਰੀਆ ਹੀ ਕੰਪਨੀਆ ਨੇ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਇਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾ ਦੇ ਲੋਕਾ ਜਿਵੇ ਕਿ ਹਿੱਦੂ ,  ਸਿੱਖ , ਮੁਸਲਿਮ, ਇਸਾਈ ਆਦਿ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾ ਨੇ ਸੱਜ ਧੱਜ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਿੱਲ ਕੇ ਦਿਵਾਲੀ ਦੀਆ ਵਧਾਈਆ ਦਿੱਤੀਆ ਗਈਆ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਮਿੱਠਾ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ । ਘਰਾ ਦੀ ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਕਰਕੇ ਪਰੰਪਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਦੀਪ ਮਾਲਾ ਕੀਤੀ ਗਈ । ਇਸ ਸਮੇ ਪੂਜਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਉ । ਇਸ ਸਮੇ ਦਿਵਾਲੀ ਨੇ ਦੁਵੱਈ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੰਗ ਚ ਰੰਗ ਲਿਆ ।